Direct reserveren? Klik hier!

Algemene Voorwaarden - Terms and Conditions

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

EN

All agreements entered into by us are subject to the Uniform Conditions for the Restaurant and Hotel Industry (UVH). These are available for perusal and will be sent immediately upon request free of charge. The UVh are binding for eveyone who uses our services.

 
 
page